FORTUNEVILLAGE.HOMESERVER.COM

APN Profile Download for Apple iOS

Display Name Write profile name
APN Write APN address(apn.exsample.xx.xx)
USERNAME Write user name(username@exsample.xx.xx)
PASSWORD Write APN access password